Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Celem gromadzenia danych osobowych przeze mnie jest możliwość rezerwacji wizyt lekarskich, komunikacji z pacjentami, oraz wymogi prawne dotyczące działalności leczniczej i orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Dane osobowe są przechowywane w bezpieczny sposób. Mogą one być udostępnione tylko i wyłącznie w prawnie uzasadnionych wypadkach następującym podmiotom: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policja, Prokuratura. Okoliczności prawne jakie muszą wystąpić aby dane mogły zostać udostępnione opisane są w Ustawie o działalności leczniczej:   http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111120654/U/D20110654Lj.pdf 

Zbieram dane wymagane przepisami prawa celem świadczenia usług medycznych (imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania), oraz dane umożliwiające kontakt celem umówienia wizyty lub udzielenia porady na odległość (nr telefonu, adres email).

Wszystkie dane w tym przede wszystkim informacje o stanie zdrowia i inne informacje mogące na stan zdrowia wpływać pozyskane przeze mnie w trakcie badania lekarskiego są objęte ścisłą tajemnica lekarską

Jestem wyłącznym administratorem danych osobowych i tylko ja mam do nich dostęp (Łukasz Załuga - lekarz psychiatra).

Mają Państwo prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Dane wymagane przepisami dotyczącymi działalności leczniczej muszą być przechowywane przez okres wskazany w Ustawie o działalności leczniczej. Dane umożliwiające kontakt z państwem (email, telefon) mogą być usunięte na Państwa życzenie. W tym celu proszę o wysłanie maila na adres: kontakt@praktykapsychiatryczna.pl lub telefon: 570100512

 

Kontakt oraz rezerwacja wizyt.

Łukasz Załuga - Psychiatra

Telefon:  +48 570 100 512

Rezerwacja wizyt przez internet.

 

Adres gabinetu:

ul.: Bohomolca 17

01-613 Warszawa

 

 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?